Als je doet wat je deed, krijg je wat je had

Als je wil dat dingen anders gaan, of dat nu in je privéleven is of zakelijk, moet je ook dingen anders doen. Wij mensen zijn zulke gewoontedieren, dat valt nog niet mee. Maar als je de dingen blijft doen zoals je ze altijd deed, zal je ook krijgen wat je altijd kreeg. Zo simpel is het. Veranderen vraagt dus om een beetje lef en een open houding.

Kaders

Collega Herman schreef het al in een eerdere blog, een flink aantal jaar geleden waren wij nog een clubje vrijgevochten cowboys. Dat had z’n voordelen, we konden lekker snel schakelen en waren vrij om te doen wat we goed achten. Maar dan kan er ook makkelijker iets misgaan. Als je écht verder wilt komen in de wereld van softwareontwikkeling, moet je toch gestructureerder te werk gaan. Dan moet je iets meer kaders zetten en vooraf nadenken over wat je gaat doen. Die handschoen hebben we opgepakt.

'Gedwongen' veranderen

Waar wij wat gestructureerder moesten werken, zien onderwijsinstellingen juist de noodzaak flexibeler te worden: flexibiliteit wordt in de huidige maatschappij steeds meer de norm, dus ook in het onderwijs. Sommige veranderingen daarin zijn onontkoombaar. Zo voert de overheid vanaf 1 januari 2022 het STAP-budget in, een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) is een stimuleringsregeling om te zorgen dat iedereen ook tijdens de loopbaan blijft leren. Daarmee wordt de hele opleidingenstructuur in de basis anders. Dat is in vele opzichten een goede zaak, maar het brengt wel heel veel werk met zich mee.

Flexibilisering

Dat geldt ook voor onderwijsinstellingen. De flexibilisering van het onderwijs betekent dat je bijna op een bol.com-achtige manier naar opleidingen moet gaan kijken. Een student kan zijn ‘winkelwagen’ vullen met vakken, modules, en kan dus zelf kiezen welke dingen hij of zij wil doen. Maar als daar een module ‘kantklossen’ tussen zit, kun je dan aan het eind van de rit nog spreken van een afgeronde opleiding bedrijfseconomie of een studie geneeskunde? Oftewel, bereik je het beoogde doel? Uiteindelijk zal de instelling graag willen dat een student goed inhoudelijk voorbereid is op de arbeidsmarkt en vanuit die positie een leven lang kan leren, in plaats van ‘eeuwige student’ te worden.

Doe je mee?

Kortom, hoe open staan we voor verandering met z’n allen? Durven we bestaande kaders los te laten en dingen anders te doen? Dat geldt voor iedereen, voor de maatschappij in het algemeen, voor de studenten, de onderwijsinstellingen, maar ook voor onszelf. Wij streven ernaar kritisch naar onszelf te kijken, lef te tonen en dingen anders te doen. Wie weet wat voor moois we daarvoor terugkrijgen. Doe je mee?

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl.

Jan Batteram


;