Innovatie in onderwijs: Een kijkje in de toekomst

Het einde van een bijzonder jaar nadert. In dit artikel bespreken Jan Jaap Kanis, verantwoordelijk voor Breens Software Solutions (en hiervoor Managing Director bij Educator), en Jan Batteram, verantwoordelijk voor commercie binnen Breens Software Solutions (en hiervoor directeur van Progress Onderwijsondersteuning) de belangrijkste mijlpalen van 2023. Als de directie van Breens Software Solutions belichten zij hoe hun samenwerking het onderwijs flexibeler en gepersonaliseerder maakt, waarbij de kern veilig, gestandaardiseerd moet blijven werken. Ook zoomen ze in op de successen van het afgelopen jaar en kijken ze naar de toekomst van het onderwijs, waarbij de student altijd centraal moet staan.

Het einde van een bijzonder jaar nadert. In dit artikel bespreken Jan Jaap Kanis, verantwoordelijk voor Breens Software Solutions (en hiervoor Managing Director bij Educator), en Jan Batteram, verantwoordelijk voor commercie binnen Breens Software Solutions (en hiervoor directeur van Progress Onderwijsondersteuning) de belangrijkste mijlpalen van 2023. Als de directie van Breens Software Solutions belichten zij hoe hun samenwerking het onderwijs flexibeler en gepersonaliseerder maakt, waarbij de kern veilig, gestandaardiseerd moet blijven werken. Ook zoomen ze in op de successen van het afgelopen jaar en kijken ze naar de toekomst van het onderwijs, waarbij de student altijd centraal moet staan.

Een nieuwe benadering van onderwijs: de rol van Breens Software Solutions

Jan: “Als Breens Software Solutions faciliteren wij het gehele onderwijsproces. Van inschrijving tot het volgen van een student, van roosterplanning tot het maken van opdrachten, wij zorgen dat het allemaal soepel verloopt. Dit past binnen het concept van een 'Leven Lang Ontwikkelen' (LLO). De samenwerking van Progress en Educator onder de vlag van Breens Software Solutions, maakt dat we onze krachten kunnen bundelen en deze visie werkelijkheid maken. Zo ondersteunen we momenteel ongeveer een miljoen lerenden, van jong tot oud."

De unieke aanpak van Breens Software Solutions: personalisatie en keuzevrijheid

"En wat maakt ons nu eigenlijk uniek?" vult Jan Jaap aan. "Het unieke aspect van Breens Software Solutions is dat elke student de vrijheid heeft om zijn of haar eigen onderwijs te kiezen uit een uitgebreide onderwijscatalogus met een eigen individueel studieplan. Deze functionaliteit is uniek in de onderwijsmarkt. Dankzij deze benadering kunnen we het onderwijs flexibiliseren, personaliseren en digitaliseren. Maar het meest belangrijke aspect, en dat is wat ons echt onderscheidt, is het kunnen regisseren op de sleutelmomenten in het leven van een student."

Hij geeft voorbeelden: "Laten we eens kijken naar twee uitersten. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld Windesheim, waar ongeveer 800 eerstejaarsstudenten zich inschrijven voor de studie accountancy. Voor deze studenten staan er 800 studieplannen klaar, die voor 99 procent hetzelfde zijn. Daar is weinig flexibels aan. Pas in de loop van de studiejaren voegt een student toe aan zijn of haar studieplan. Aan de andere kant van het spectrum hebben we Firda, een mbo-instelling in de Friese regio, waar het onderwijs meer individueel en praktijkgericht is. Daar begint een mbo-leerling direct in de praktijk, zoals een zorginstelling, en kiest pas later die onderwijsmodules die voor hem of haar relevant zijn. Van volledig praktijkgericht onderwijs tot puur theoretisch onderwijs, we ondersteunen het allemaal, met een uniek concept dat recht doet en rekening houdt met specifieke MBO- en HO-eigenschappen.”

In onze samenwerking met Educator heb ik ervaren dat we niet alleen dezelfde taal spreken, maar ook een krachtig team vormen. Samen hebben we onze expertise gebundeld om een innovatieve en toekomstgerichte oplossing te bieden, daar mogen we trots op zijn!.

Functioneel consultant Progress

De klantsuccessen van 2023

Jan blikt terug op de klantsuccessen van het afgelopen jaar. "Als ik terugkijk, dan zijn er een aantal zaken waar ik bijzonder trots op ben. Allereerst hebben vier bestaande klanten hun contracten weer verlengd voor een aantal jaar. Dat is altijd fijn. Daarnaast hebben we dit jaar een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen, waaronder Academica, Summa College en het Nederlands Instituut voor de Publieke Veiligheid. Ook hebben we ons gericht op het uitbreiden van onze dienstverlening. Eind september hebben we de eerste versie van mijnDigiCampus opgeleverd voor de Open Universiteit. Dat was een belangrijke stap voor ons. Mijndigicampus biedt inzicht in studentbehoeften en een digitale strategie tot studentinformatiesysteem, CRM-systeem, flexibele roostering en meer. Alles om invulling te geven aan de digitale campus van de onderwijsinstelling waarbij flexibel, persoonlijk en circulair onderwijs samenkomen en een leven lang ontwikkelen mogelijk wordt gemaakt.”

We hebben een enorme belofte gedaan aan de markt. En als je belooft flexibel onderwijs mogelijk te maken, dan moeten je systemen dat ook kunnen ondersteunen. We hebben het onderwijs met mijnDigicampus zo ingericht dat de student in staat is zijn eigen route te bepalen. Het SIS (Student Informatie Systeem) van Breens Software Solutions, is de backbone van de flexibele belofte die we gedaan hebben.

Directeur Saxion Parttime School

Synergie

Jan Jaap benadrukt de synergie tussen de teams van Progress en Educator. "Het is inspirerend om te zien hoe medewerkers de grenzen tussen de twee oorspronkelijke organisaties overstijgen. We werken niet in 'hokjes', maar trekken samen op, in het afgelopen jaar altijd op commercieel gebied en steeds meer ook op softwareontwikkelingsgebied.”

Het is mooi om bij elkaar in de “keuken” te kijken en uitwisseling te doen op het gebeid van testen, productowner en scrum en het ontwikkelen van software. Dat voegt toe voor de klant en zeker voor mij als medewerker.

Product owner Educator

“Door als één sterke, coherente entiteit op te treden, wordt de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening alleen nog maar beter. Dat betekent ook dat er inmiddels een geïntegreerd managementteam staat. Door onze krachten te bundelen, hebben we onze kennis en kunde aanzienlijk vergroot. We zijn een grotere organisatie, dus kunnen we een breder scala aan vragen beantwoorden. Door deze krachtenbundeling hebben we ook een aantal nieuwe functionaliteiten kunnen introduceren die aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van de werkprocessen binnen het onderwijs," vervolgt Jan Jaap. "Deze innovaties zijn speciaal ontworpen om zowel docenten als studenten te helpen hun taken efficiënter, handiger en sneller uit te voeren."

Hij geeft twee specifieke voorbeelden: "In Groningen hebben we bijvoorbeeld een systeem geïmplementeerd om de interactie met buitenlandse studenten snel en efficiënt af te handelen. Dit systeem maakt het aanmeldingsproces gestroomlijnder en transparanter, wat een enorme verbetering is voor zowel studenten als de administratieve staf. In Zwolle hebben we een vergelijkbare sprong voorwaarts gemaakt. We hebben een systeem ontwikkeld waardoor studenten zich gemakkelijker individueel kunnen inschrijven voor zowel onderwijsmodules als toetsen. Dit verhoogt de autonomie van de student en vermindert de administratieve last voor de onderwijsinstellingen."

De student centraal: een nieuwe dimensie in onderwijsbeleving

Jan benadrukt dat uiteindelijk de student centraal moet staan, bij alles. "Elke interactie, of een student zich nu ziekmeldt, inschrijft, uitstel aanvraagt, vertraging oploopt, onze website bezoekt of zich oriënteert in de studiegids, vormt een kans om de relatie te versterken. Dit realiseren we met mijnDigiCampus, waar we de gehele studentenreis vastleggen en een integrale studentervaring bieden. Studenten vinden er alles wat ze nodig hebben, van hun laatste cijfers en agenda tot persoonlijke meldingen over relevante zaken. Ze kunnen toegang krijgen tot verschillende applicaties om onderwijs te volgen en te kiezen, belangrijke berichten ontvangen, en deelnemen aan evenementen en studiegroepen. Het systeem past zich aan naarmate de student zich ontwikkelt; het curriculum en de roostering evolueren mee. Alles is ontworpen om een samenhangend geheel te vormen."

Jan vervolgt: "Wanneer een student contact opneemt, heeft de medewerker direct toegang tot dezelfde informatie, waardoor een naadloze communicatie en ondersteuning mogelijk is. In essentie faciliteert mijnDigiCampus de volledige reis van de student - van het eerste bezoek aan de website tot aan het afstuderen. Het platform staat centraal in deze ervaring, waarbij elke student zich herkend en gezien voelt. Dat is onze stip op de horizon."

Een gezamenlijke visie voor 2024 en daarna

In hun afsluitende woorden richten Jan en Jan Jaap hun blik op de toekomst. Jan Jaap: "In 2024 vormen we nog meer één entiteit, Breens Software Solutions, met DigiCampus als richtinggevend perspectief ons vlaggenschip. Komend jaar gaan we onze processen verder harmoniseren en zorgen we dat voor elk aspect van onze dienstverlening een verantwoordelijke is. Dit alles om onze klantgerichtheid nog verder te versterken en nog dichter bij onze klanten te staan. En dat bedoel ik zowel figuurlijk, als letterlijk, met zowel een vestiging in Groningen als één in Zwolle."

Jan concludeert: "Ook 2024 staat in het teken van samenwerking, innovatie en klantgerichtheid. Ons doel is om onderwijsinstellingen te helpen hun visie te realiseren. We nodigen hen uit om met ons samen te werken, zodat we samen kunnen bepalen hoe hun processen het beste vormgegeven kunnen worden."


;