logo

Consultancy

Onderwijs en ICT volgens Progress Onderwijsondersteuning

De kwaliteit van het onderwijs staat in alles voorop. ICT is er als ondersteuning, om administratieve gegevens beter te beheren, om studentgegevens voor zowel medewerkers als studenten zelf toegankelijk te maken en om - heel concreet - het lespakket te verbreden. ICT in dienst van een onderwijsinstelling: niet om het leven ingewikkelder te maken, maar juist om processen te versoepelen en te vereenvoudigen.

Efficiënt, slim en flexibel. Wij leveren alle benodigde instrumenten binnen de 'driehoek' Onderwijs-ICT-Kwaliteit.

Leverancier en partner

Ook als leverancier met verstand van zaken hechten we grote waarde aan flexibel zijn.
Gedegen kennis van onze eigen, succesvolle webapplicatie Progress.NET - naadloos te koppelen aan het landelijke Studielink - vinden we niet meer dan vanzelfsprekend. Nog belangrijker is maatwerk bij de toepassing: we begrijpen de bedrijfsprocessen van onze klanten, onder meer enkele van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland.
Wij hebben en houden graag direct contact. Dankzij persoonlijke hulp bij implementatie of tussentijdse uitbreidingen kunnen we voortdurend inspelen op wensen uit de praktijk en zo onze software steeds aanpassen en verder verbeteren.

Adviesdiensten in de praktijk; mogelijkheden voor onderwijsinstellingen

Het gaat om aansluiting van ICT op het onderwijs in de meest brede zin van het woord. Wat nodig is, kunnen we leveren, waarbij we altijd gebruik maken van alle kennis en ervaring van de Rijksuniversiteit Groningen. Progress participeert bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van BRON-HO door DUO en is betrokken bij de organisatie Studielink.

De vorm van samenwerking bepalen we samen. Van uitvoerige trainingssessies voor onderwijsinstellingen en langdurige begeleiding van systeembeheerders tot snelle, effectieve 'noodhulp' bij projecten op scholen en universiteiten.

Building Blocks

De elektronische leeromgeving van Blackboard is nooit af. En dat is maar goed ook: constante vernieuwing van het onderwijs is een van de sterke punten van het concept. Progress ontwikkelt zelf de bouwstenen om uit te breiden of verbeteren met nieuwe, aanvullende functionaliteiten. Beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen met een licentie voor de software van Blackboard.

X