Breens Network en de fantastische kans die voor ons ligt

Breens Network en de fantastische kans die voor ons ligt

Sinds eind januari is Progress Onderwijs onderdeel van Breens Network, de organisatie die al meer dan 25 jaar onderwijsinstellingen ondersteunt bij hun digitale transformatie. In deze blog vertelt Jan Batteram, directeur van Progress Onderwijs, hoe dit proces is verlopen en wat de kans is die hiermee voor Progress wordt gecreëerd.

Blik op de toekomst

Progress Onderwijsondersteuning bestaat al sinds 1987, dat is maar liefst 35 jaar. In eerste instantie waren we nog onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, maar aan het eind van de vorige eeuw begonnen we duidelijk onze eigen weg te banen. Inmiddels zijn we alweer jaren een zelfstandige organisatie, die kijkt naar de toekomst. En dan doelen we niet alleen op de toekomst van morgen, maar op de verre toekomst. Waar willen we staan over vijf, tien, misschien wel vijftien jaar?

Geen garantie

Wie kijkt naar de toekomst, denkt ook na over wat er nodig is om succesvol te blijven. Immers, als je doet wat je deed, zal je altijd krijgen wat je had. Veranderen vraagt om lef en een open houding, dat schreven we al eerder. We doen het als organisatie behoorlijk goed, zijn financieel gezond en hebben mooie klanten en een product om trots op te zijn. Maar zoals dat voor alles geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een jaar of twee geleden begonnen we goed in kaart te brengen hoe we een stap voorwaarts konden maken.

Toekomstscenario’s

Na een gesprek met de Raad van Commissarissen en onze aandeelhouder, hebben we adviesbureau Uno uit Zuidlaren benaderd om ons te helpen bij dit traject. Met hen hebben we een aantal scenario’s uitgedacht voor hoe onze toekomst eruit zou kunnen zien. Elk scenario hebben we getoetst: hoe haalbaar is het, hoe passend is het en is het acceptabel? Daaruit bleek dat aansluiten bij een andere partij voor ons het beste scenario was. Met dat doel voor ogen hebben we zelf een longlist gemaakt, op basis daarvan hebben we een shortlist samengesteld en zijn we gesprekken gaan voeren.

Van verliefdheid naar echte liefde

Met een goed informatiememorandum onder de arm, zijn we gesprekken aangegaan met een aantal geïnteresseerde partijen op de shortlist. Uiteindelijk hebben we een intentieverklaring – een soort verliefdheidsverklaring – met Breens Network. Daarop volgde een gedetailleerd boekenonderzoek en zijn we verder gaan onderzoeken hoe en of we inhoudelijk bij elkaar passen. De verliefdheid bleek echte liefde te zijn en dat mondde weer uit in het ondertekenen van de juridische stukken.

Win-win

Deze stap biedt ons mooie groeikansen. Zo kunnen we niet alleen de verbreding maken naar de digitale campus, het biedt ook onze medewerkers de kans om professioneel te groeien en zich nog verder te ontwikkelen. Voor Breens Network is dit ook een goed moment om een volgende stap te zetten in de SIS-markt. Een win-win-situatie voor alle betrokkenen. Alleen ga je sneller, samen kom je – strategisch – verder.

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl


;